Toimintaohjeet

Ota meihin yhteyttä, kun epäilet asbesti- tai homeongelmaa

Suomen Saneeraustekniikka toteuttaa saneerauksen aina alkukartoituksesta ja sen jälkeisistä tutkimuksista purku- ja korjaustöihin. Lopuksi suoritamme loppusiivouksen ja -tarkistuksen.

Toimintaohjeet

Kun epäilet home-, asbesti- tai muuta haitta-aineongelmaa, tee ensimmäisenä ilmoitus kiinteistön omistajalle. Asunto-osakkeen omistajan tulee ilmoittaa asiasta taloyhtiölle ja isännöitsijälle. Nämä tahot vastaavat kiinteistön sisäilman kunnosta. 

Omistaja tai taloyhtiö tilaa asiantuntijalta kartoituksen, jossa tutkitaan rakennuksen rakennustapaa, riskipiirteitä ja näkyviä merkkejä ongelmista. Tämän perusteella tehdään tutkimussuunnitelma, jossa määritellään tutkittavat kohteet, avattavat rakenteet sekä materiaalinäytteiden tarve.

Tutkimus kannattaa aina tilata asiantuntijalta, joka osaa tutkia tilat ja rakenteet perusteellisesti - kaikki vauriot eivät näy päällepäin. Esimerkiksi kaasumaiset aineet ovat yleisimpiä ongelmien aiheuttajia. Tutkimuksessa voidaan käyttää tarvittaessa myös homekoiraa, mikäli mahdollista homekohtaa ei selkeistä oireista huolimatta löydy. Suomen Saneeraustekniikka ohjaa asiakkaan tällöin oikealle palveluntarjoajalle.

Toteutamme tutkimuksen aina asiakaslähtöisesti. Mikäli rakennuksen tai sen rakenteiden korjaamisen kustannukset nousevat hyvin korkeiksi, kannattaa korjausprosessiin ryhtymistä harkita tarkkaan. Joskus myös purku voi olla paras vaihtoehto. 

Korjaussuunnitelmasta lopputarkastukseen

Tutkimuksen ja tutkittujen materiaalinäytteiden perusteella voidaan tehdä korjaussuunnitelma. Siinä selvitetään, mitkä rakenteet puretaan ja uusitaan, mitkä voidaan kunnostaa desinfioimalla, millaisia korjausmenetelmiä käytetään, sekä millaisia resursseja korjaus vaatii. Korjaussuunnitelmaan sisältyy yleensä arviointi korjausprojektin laajuudesta kustannuksista. 

Purku- ja korjaustyöt aloitetaan tilojen järjestelmällisellä ja huolellisella suojauksella ja alipaineistuksella, joilla estetään haitta-aineiden leviämistä. Työntekijät varustetaan asianmukaisin suojavarustein ja -välinein sekä tarvittavin suodattimin. 

Purkutöiden jälkeen esimerkiksi kantavien rakenteiden pinnoilla suoritetaan desinfiointi. Samalla toteutetaan myös hajunmuokkaus ja -poisto, joka estää hajun tarttumisen vanhoista pinnoista uusiin. Käytämme vain turvallisia desinfiointiaineita, joista ei jää haitallisia jäämiä.

Huomio!
Desinfiointi ja hajunmuokkaus EIVÄT ole korjausmenetelmiä, vaan osa korjausprosessia. Ne eivät siis yksinään poista esimerkiksi homeongelmaa.

Korjaustyöt suoritetaan huolellisesti rakenne rakenteelta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Niiden jälkeen tilat siivotaan perusteellisesti Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Tilat desinfioidaan ja niihin tehdään hajunmuokkaus korjauksen viimeistelemiseksi. Tämä myös vähentää rakenteisiin jääneitä VOC-yhdisteitä eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja kaasuja. Desinfiointiin ja hajunmuokkaukseen käytämme yleensä kuiva- ja märkä-ULV-savutusta. Savutuksen jälkeen on 24 tunnin varoaika, jolloin savutuksen aineet vaikuttavat tilan pintoihin ja materiaaleihin. Lisätietoa www.astq.fi.

Lopuksi suoritetaan tarvittavat loppusiivoukset ja -tarkastukset, joissa varmistetaan saneerauksen onnistuminen. Laaduntarkkailu suoritetaan esimerkiksi ilmanäytteiden avulla. Onnistuneessa työkohteessa ilmanlaatu on selkeästi parantunut.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »