Saneerauksen kartoitukset ja tutkimukset

Epäiletkö asbesti- tai homeongelmaa tai muita haitta-aineita?

Suomen Saneeraustekniikka Oy toteuttaa saneerausrakentamiseen tarvittavat kartoitukset ja tutkimukset luotettavien yhteistyökumppanien avustuksella. Asbesti-, home- tai muiden haitta-aine-epäilyissä on syytä kääntyä mahdollisimman pian asiantuntijan puoleen. Tulemme ensin tekemään rakennuksen ja tilojen kartoituksen, jonka perusteella luodaan kattava tutkimussuunnitelma. 

Haitta-aineiden etsiminen näytteiden avulla

Tutkimussuunnitelman mukaisessa tutkimuksessa selvitetään tiloissa ja rakenteissa piilevien haitta-aineiden määriä ja tyyppejä näytteitä ottamalla ja niitä tutkimalla. Näytteenotot jaetaan pääasiassa kolmeen eri näytetyyppiin: materiaalinäyte, pölynäyte sekä kaasunäyte. 

Materiaalinäytteiden avulla tehdään erilaisia mikrobimäärityksiä sekä tutkitaan asbestin ja kreosootin esiintymistä. Näyte otetaan koko rakennusmateriaalista tai asbestipölyepäilyissä teippinäytteenä pinnoilta. Mikrobien materiaalinäytteet analysoi puolueeton toimija, Turun yliopiston aerobiologian laitos. Tutkimustapoina käytetään tyypillisimmin suoraviljelyä, joka antaa viitteitä mikrobien määrästä. Oikeuskäsittelyä vaativissa tapauksissa käytetään laimennosviljelyä, jolla saadaan pesäkkeitä muodostavien yksikköjen tarkat kappalemäärät. Näitä määriä verrataan Asumisterveysohjeeseen (Finlex) ja sen raja-arvoihin.

Pölynäyte sopii kuitupitoisten aineiden, kuten asbestin ja mineraalivillan esiintymisen selvittämiseen. Sisäilmasta otettavat hiukkaset analysoidaan pääasiassa elektronimikroskoopilla (SEM) Saksassa Wessling Gmbh: toimesta. Myös kreosootit analysoidaan samassa paikassa.

Ilmasta otettavilla kaasunäytteillä määritellään VOC- eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä PAH-yhdisteiden esiintymistä. Näytteet tutkitaan Wesslingin Unkarin toimipisteessä. Analyysissä etsitään mikrobivauriokohteiden aineenvaihdunnan tuotteita, joiden perusteella arvioidaan sisäilmahaittoja.

Mikrobivauriokohteissa suoritetaan laaduntarkkailua sekä saneeraus ja purkutyön aikana että sen valmistuttua. Suomen Saneeraustekniikka käyttää näytteenotossa yksivaihekompaktoria ja viljelee sekä analysoi näytteet itse. Yleispetrimaljan sekä valomikroskoopin avulla homeet saadaan erotettua sukutasolla ja bakteerit määrällisesti. Laaduntarkkailun avulla selvitetään työn onnistumistaso, eli mikrobien määrän väheneminen ilmassa. 

Toteutamme kaikki palvelumme tarkalla asiantuntemuksella ja luotettavasti.

Ota yhteyttä ja kutsu meidät kartoittamaan rakennuksesi »